DOHODA č. 13/§50-PS/2012 D O H O D Ao poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.06.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDOHODA č. 13/§50-PS/2012
Zmluvná strana: Marian Lysina – ELMAR s.r.o.
IČO zmluvnej strany:46 475 338
Názov zmluvy/dohody:D O H O D Ao poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3. 257,82
Naspäť

Tlačiť