239/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.06.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.06.2102

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody239/§ 51/2012
Zmluvná strana: Notársky úrad - JUDr. Zahorjanová Valéria
IČO zmluvnej strany:37936115
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť