277/§ 51/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody277/§ 51/2012
Zmluvná strana: JOKI-TRANS, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:332399
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť