201/§52a/2012/NP V-2/KE Dohoda o poskytnutí príspevku na akivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody201/§52a/2012/NP V-2/KE
Zmluvná strana: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice
IČO zmluvnej strany:35556757
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na akivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,00
Naspäť

Tlačiť