15/2012 Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťu umiestneného v DeD Štúrovo

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:16.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.07.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody15/2012
Zmluvná strana: Marta Domeová
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytovaní príspevku na stravu dieťaťu umiestneného v DeD Štúrovo

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť