294/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody294/§ 51/2012
Zmluvná strana: Občianske združenie - EURÓPA
IČO zmluvnej strany:37 88 30 03
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť