bez čísla Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č.513/1991 Zb. v z.n.p.

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodybez čísla
Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJENEUNER s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31396674
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zák. č.513/1991 Zb. v z.n.p.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť