5100309247C Objednávka kontraktu EFEKT 8A k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5100309247C
Zmluvná strana: Východoslovenská energetika a.s.
IČO zmluvnej strany:36211222
Názov zmluvy/dohody:Objednávka kontraktu EFEKT 8A k Zmluve o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť