77/2012 Dohoda o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody77/2012
Zmluvná strana: Hotelová akadémia, Štefánikova 28,066 01 Humenné
IČO zmluvnej strany:17078393
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť