Dohoda č. 15/§50-PS/2012 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.08.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.08.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda č. 15/§50-PS/2012
Zmluvná strana: Ing. Rozália Kováčiková-KOZMETICKÝ SALÓN
IČO zmluvnej strany:37 202 898
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2. 171,88
Naspäť

Tlačiť