041/ § 56/ 2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.09.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:21.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody041/ § 56/ 2012
Zmluvná strana: Anna Antušová
IČO zmluvnej strany:33 273 651
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č.5/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť