Regionálna zmluva o dodávke tovaru Regionálna zmluva o dodávke tovaru. Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyRegionálna zmluva o dodávke tovaru
Zmluvná strana: Tauris Cassovia, s.r.o., 97901 Rimavská Sobota
IČO zmluvnej strany:00697893
Názov zmluvy/dohody:Regionálna zmluva o dodávke tovaru. Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť