2/§46/2012/NP III-2/B Dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/§46/2012/NP III-2/B
Zmluvná strana: Akadémia Consulting, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 007 846
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4. 950,-
Naspäť

Tlačiť