A2711186 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov č.6155134,6155135,6155136,6155137 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA2711186
Zmluvná strana: Orange slovensko a.s.
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov č.6155134,6155135,6155136,6155137 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť