12/1858/0011 Zmluva č.12-1858-0011 o poskytovaní služieb v sieti Internet

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.10.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.09.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12/1858/0011
Zmluvná strana: Antik Telecom s.r.o, Košice
IČO zmluvnej strany:36191400
Názov zmluvy/dohody:Zmluva č.12-1858-0011 o poskytovaní služieb v sieti Internet

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť