372/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.10.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.10.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody372/§ 51/2012
Zmluvná strana: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
IČO zmluvnej strany:44088833
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť