389/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.11.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody389/§ 51/2012
Zmluvná strana: Súkromné centrum voľného času LAURA
IČO zmluvnej strany:42073405
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť