391/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:05.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.01.1900

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody391/§ 51/2012
Zmluvná strana: Čečková Anna
IČO zmluvnej strany:40052664
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť