398/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:05.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.0112012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody398/§ 51/2012
Zmluvná strana: Obec Čierne nad Topľou
IČO zmluvnej strany:332313
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť