04/2012 Zmluva o dielo č. 04/2012

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:07.12.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody04/2012
Zmluvná strana: Ing. Peter Tomáš, Hencovská 2012/116, 093 02 Hencovce
IČO zmluvnej strany:46425888
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo č. 04/2012

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 400 €
Naspäť

Tlačiť