349-1748344 Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.12.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.12.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody349-1748344
Zmluvná strana: Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4,816 23 Bratislava 1
IČO zmluvnej strany:00585441
Názov zmluvy/dohody:Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 110,50/rok
Naspäť

Tlačiť