NP XXV-2/VT D11 Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.01.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:08.01.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyNP XXV-2/VT D11
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NP XXV-2/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť