O z n á m e n i e č. 75/§60/2012/II-2/B Oznámenie o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyO z n á m e n i e č. 75/§60/2012/II-2/B
Zmluvná strana: AMA – Trade Slovakia, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 626 929
Názov zmluvy/dohody:Oznámenie o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 646,42
Naspäť

Tlačiť