D O H O D A č. 2/XXI/2013/§54 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.01.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.01.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD O H O D A č. 2/XXI/2013/§54
Zmluvná strana: Anna Medveďová – Potraviny MEDO
IČO zmluvnej strany:35 314 311
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5. 478,48
Naspäť

Tlačiť