D O H O D A č. 4/XXI/2013/§54 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:18.01.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.01.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD O H O D A č. 4/XXI/2013/§54
Zmluvná strana: 7. OBCHODNO - EKONOMICKÁ s.r.o.
IČO zmluvnej strany:45 956 847
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5. 478,48
Naspäť

Tlačiť