1/2013 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na tvorbu úspor

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.02.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.02.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/2013
Zmluvná strana: Mesto Komárno
IČO zmluvnej strany:00306525
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na tvorbu úspor

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť