ZMLUVA O DIELO č. 2/2013 Rekonštrukcia strechy ÚPSVaR Vranov nad Topľou- pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocka 153

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.02.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.02.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZMLUVA O DIELO č. 2/2013
Zmluvná strana: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
IČO zmluvnej strany:37873334
Názov zmluvy/dohody:Rekonštrukcia strechy ÚPSVaR Vranov nad Topľou- pracovisko Hanušovce nad Topľou, Zámocka 153

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 35347,29166666667
Naspäť

Tlačiť