032/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.02.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.02.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody032/§ 51/2013
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:37937766
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 28214,10 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť