080/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:10.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:08.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody080/§ 51/2013
Zmluvná strana: Adam Slavomír - CLASSIK
IČO zmluvnej strany:34331352
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť