2/2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900996767

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:22.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/2013
Zmluvná strana: Slovak Telecom a.s., Bratislava
IČO zmluvnej strany:35763469
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900996767

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť