119/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.04.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.04.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody119/§ 51/2013
Zmluvná strana: Tkáčová Anna - OFSETA
IČO zmluvnej strany:35344644
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 486,45 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť