6/§50-PS/2013 D1 DODATOK k DOHODE o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6/§50-PS/2013 D1
Zmluvná strana: MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36517267
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k DOHODE o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť