D 2_XXI_54_2012 D2 D O D A T O K č. 2 k dohode č. 2 / XXI / 2012 / §54 / VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyD 2_XXI_54_2012 D2
Zmluvná strana: Ing. Ján Hreha
IČO zmluvnej strany:40 054 748
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 2 k dohode č. 2 / XXI / 2012 / §54 / VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť