08/§ 59/2013/dodatok č.1 DODATOK k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody08/§ 59/2013/dodatok č.1
Zmluvná strana: JÓNA, n.o.
IČO zmluvnej strany:36167967
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1004,38 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť