32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 6 DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č. 32/OKP/2011/NP III-2B/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody32/OKP/2011/NP III-2B/VT Dodatok č. 6
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:DODATOK č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku č. 32/OKP/2011/NP III-2B/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť