122/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.06.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:26.06.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody122/§ 51/2013
Zmluvná strana: Extratech, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36463825
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť