134/OKP/2012 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 134/OKP/2012/NP"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"/ VT

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody134/OKP/2012
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30 794 536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 134/OKP/2012/NP"Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"/ VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť