9 Zmluva o bezodplatnom prevode správy

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.7.2013.
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.07.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9
Zmluvná strana: Rada pre vysielanie a retransmisiu,Dobrovičova 8, 810 00 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30844151
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o bezodplatnom prevode správy

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 12927,04 EUR
Naspäť

Tlačiť