401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 2 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:05.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody401/OKMPESF/2012/NPXXI/VT/Dodatok 2
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.401/OKMPESF/2012/NP XXI/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť