145/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody145/§ 51/2013
Zmluvná strana: Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Prešov
IČO zmluvnej strany:42 49 95 00
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť