74/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.09.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody74/2013
Zmluvná strana: ÚPSVaR,Špitalska 8,Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť