201/§ 51/2013 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.10.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.10.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody201/§ 51/2013
Zmluvná strana: Základná škola, Školská 558/1, 094 14 Sečovská Polianka
IČO zmluvnej strany:37873326
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť