1321411 - 06/2013 Zmena v zapojení v systéme zberu komunálneho odpadu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.05.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.03.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1321411 - 06/2013
Zmluvná strana: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO zmluvnej strany:00603481
Názov zmluvy/dohody:Zmena v zapojení v systéme zberu komunálneho odpadu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť