10/2013 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.08.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.08.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody10/2013
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30853788
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť