197/OKMPESF/2013/NPXXIA/VT/Dodatok 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.197/OKMPESF/2013/NP XXIA/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.11.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.10.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody197/OKMPESF/2013/NPXXIA/VT/Dodatok 1
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č.z.197/OKMPESF/2013/NP XXIA/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť