012013 Zmluva o dodávke elektrickej energie,zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody012013
Zmluvná strana: MAGNA E.A.s.r.o.
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dodávke elektrickej energie,zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 52,99 €/MWh
Naspäť

Tlačiť