224/OKMPESF/2013/NP XXXV/VT Zmluva o poskytnutí NFP č.z.224/OKMPESF/2013/NP XXXV/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.11.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.11.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody224/OKMPESF/2013/NP XXXV/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytnutí NFP č.z.224/OKMPESF/2013/NP XXXV/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť