53259/2013 Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode ozdruženej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.11.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.11.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody53259/2013
Zmluvná strana: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode ozdruženej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť