2/PPU/§54/2013 Dohoda č. 2/PPU/§54/2013 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvarania prac.miest v rámci projektu PPU UoZ podľa par. 54/ods.1 pís. c. zák č. 5/2004 Z.z.o službách zam. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/PPU/§54/2013
Zmluvná strana: Bukóza Invest spol. s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31666442
Názov zmluvy/dohody:Dohoda č. 2/PPU/§54/2013 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvarania prac.miest v rámci projektu PPU UoZ podľa par. 54/ods.1 pís. c. zák č. 5/2004 Z.z.o službách zam. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť