6/2013 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.12.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody6/2013
Zmluvná strana: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava
IČO zmluvnej strany:00681156
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť